Услови коришћења и продаје

На основу одредбе чл.13. и чл.27. Закона о заштити потрошача (Сл.гласник РС 62/2014) привредно друштво Moдс  69 д.о.о. Београд, своје цењене потрошаче који робу купују путем интернет сајта www.bunkerbeograd.com

О Б А В Е Ш Т А В А

– да се продаја робе путем интернет сајта  www.bunkerbeograd.com обавља у оквиру регистроване делатности привредног друштва MODS 69д.о.о. Београд-Нови Београд, Бул.Михаила Пупина 179, мат.бр. 17493507, ПИБ: 103040511, Тел.: +381114075436, www.bunkerbeograd.com ,адреса за изјављивање рекламације је info@bunkerbeograd.com

– да се основна обележја робе могу наћи на сајту www.bunkerbeograd.com

– да се према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 62/2014) куповина преко наше продајне интернет странице www.bunkerbeograd.com сматра продајом на даљину.

– да роба која се продаје путем  интернет сајта www.bunkerbeograd.com  поседује својства потребна за редовну употребу те врсте робе у складу са њеном наменом која је дефинисана у Декларацији;

– да се саобразност робе уговору ИСКЉУЧИВО утврђује према својствима и намени робе како је то дефинисано припадајућом Декларацијом;

– да је продајна цена робе назначена уз сваки артикал;

– купљену робу испоручујемо у року од 5 дана путем курирске службе Пост експрес  Пошта Србије, на начин како је то дефинисано овде.

– да се могућност куповине робе уз посебне ценовне погодности и∕или уз посебне продајне подстицаје (акцијска продаја), обавља у складу са условима који су објављени на интернет сајту www.bunkerbeograd.com

– да потрошач робу коју купује путем интернет сајта www.bunkerbeograd.com може платити поузећем готовински у тренутку испоруке, као и истакнутим платним картицама у тренутку куповине на сајту;

– да потрошач приликом креирања поруџбенице притиском на тастер ПОТВРДИ преузима обавезу плаћања наручене робе;

– да у случају пријема робе потрошач установи да величина није одговарајућа, потрошач има право да артикал замени у року од 14 дана за другу величину, на начин како је то дефинисано овде.

– да у случају пријема робе потрошач установи да артикал жели да замени за други артикал, који може бити веће, мање или исте ценовне категорије од предходно порученог, потрошач може заменити артикал у року од 14 дана на начин како је то дефинисано овде.

– да у случају пријема робе потрошач исти не жели да задржи, има право на одустанак уговора и повраћај средстава у висини плаћене купопродајне цене за предметну робу, у року од 14 дана на начин како је то дефинисано овде.

– да за робу која је поручена путем ОНЛИНЕ продавнице потрошач има право да изјави рекламацију на већ коришћен производ, на начин који је дефинисан за робу купљену путем ОНЛИНЕ продавнице. Начин и поступак изјављивања рекламације можете пронаћи овде.

– рекламациони лист можете преузети овде.

Изјава о конверзији

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту.

Хвала Вам на разумевању.

Изјава о заштити приватности

Moдс 69 –Отаџбина онлајн продавница се обавезује на чување приватности података свих посетилаца и купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима, односно податке који су неопходни за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге и биће доступни само запосленима у нашој Интернет продавници.

Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени Интернет продавнице Отаџбина (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Интелектуална својина

Обавештавамо Вас да је садржај који је приказан на овом сајту укључујући странице, текстове, дизајнерске елементе (иконице, дугмићи и сл.), логотипе, фотографије, аудио записе и софтвере у власништву интернет продавнице Модс 69 –Отаџбина онлајн продавнице  или пак у власништву његових добављача и не могу се користити без претходне сагласности Модс 69 доо.

Све информације које су доступне на интернет странама, могу се користити само у информативне сврхе, не смеју се злоупотребљавати коришћењем у комерцијалне сврхе нити се смеју преносити трећим лицима.

Ваш налог

Отаџбина –онлајн продавница  ће ваше податке које сте навели приликом регистрације користити искључиво ради успостављања пословног контакта и обављања купопродаје производа и уверава вас да их неће користити у друге сврхе. Особе које нису пунолетне могу користити услуге наше интернет продавнице Отаџбина – искључиво уз надзор родитеља или старатеља. Не сносимо одговорност за активности вашег налога на сајту www.bunkerbeograd.com и поверљивост лозинке за приступ.

С поштовањем,

Ваш Модс 69 (Bunker Streetwear тим)