Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, PAYPAL, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама PAYPAL-a. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.