ПОДАЦИ О ТРГОВЦУ

 

Пун назив правног субјекта:
MODS 69 D.O.O.

Административно седиште:
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 179
11070 Н.БЕОГРАД

Продавница
Деспота Стефана 48,
11000 Београд;

Делатност и шифра делатности:
ТРГОВИНА ВЕЛИКО И МАЛО
Шифра 4690

Матични број:
17493507

Порески број:
103040511

Wеб адреса:
www.bunkerbeograd.com

Контакт телефон:
011/405-54-16

Електронска пошта:
info@bunkerbeograd.com